Logaritmy - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 45

 • Log
  log Pokud platí ?, jakou hodnotu má b?
 • Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 • Logaritmus
  log_hat Určitě číslo, jehož decimal logaritmus je -3,8.
 • Exponenciální rovnice
  exp V množině R řešte rovnici: ?
 • Posloupnost
  seq Vypočítejte, kolikátý člen posloupnosti určené vztahem ? má hodnotu 86.
 • Log
  exp_log Vypočítej hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 • Součet GP
  exp_1 V GP je a1=7, q=5. Stanovte podmínku pro n, aby sn≤217.
 • Zesílení
  solar Najdetě zisk obvodu v decibelech, ak výstupní výkon je 21x vstupního příkonu.
 • Souřadnice
  exp_ln Dopočítejte chybějící souřadnici bodu M [x;120] grafu funkce f dané předpisem f: y = 5x
 • Exponenciálni rovnice
  exp_8 Vypočítejte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64
 • Pokles ceny auta
  car_old Automobil ztrácí hodnotu každý rok 15%. Určete dobu (v letech), kdy bude cena poloviční.
 • Logaritmická rovnice
  nat_log_ln Vypočítejte kořen rovnice: log33(3x + 21) = 0
 • Exponenciální rovnice
  exp Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel): 98x-2=9
 • Les a dřevo
  wood Roční přírůstky dřeva v lese se odhadují na 2%. Za kolik let se objem lesa zdvojnásobí?
 • Demografie
  population Počet obyvatel města vzrostl za 5 let z 45000 na 57000. Jaký je průměrný roční přírůstek obyvatelstva v procentech?
 • Decibel
  db Elektrický obvod má příkon 50 mW. Jeho výkon je 8 mW. Jaká je ztráta obvodu v decibelech?
 • Radioaktivita
  radioactivity Za 548 hodin poklesne aktivita radioaktivního látky na 1/9 počáteční hodnoty. Jaký je poločas rozpadu dané látky?
 • Sum-log
  complex_log Součet dvou čísel je 32, součet jejich logaritmů (dekadických) je 2,2. Určitě tato čísla.
 • Procentuální přírůstek
  exp_growth2 Jaký je roční procentuální přírůstek ve městě kdy se za 20 let zvýšil počet obyvatel na trojnásobek?
 • Geometrická posloupnost 4
  cralici V geometrické posloupnosti je a4=20 a a9=-160. Vypočtěte první člen a1 a kvocient q.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.