Exponenciálně 60331

Obec zakoupila ve výchozím roce pro potřeby zimní údržby traktor v nákupní ceně 70 000 €. Jeho hodnota klesá exponenciálně a po dvou letech má hodnotu 49 000 €. Náklady na údržbu rostou exponenciálně, v prvním roce jsou 1200 € a ve druhém roce jsou 2500 €.

A Zjistěte optimální životnost traktoru A:
B - vypocet průměrných nákladů za A+1
C - výpočet zbytkové ceny traktoru v roce optimální životnosti
D - výpočet nákladů na údržbu ve třetím roce

Diki moc

Správná odpověď:

A =  4,7282
C =  16807 Eur
D =  5208,3333 Eur

Postup správného řešení:

a1=70000 Eur a2=49000 Eur  q=a2/a1=49000/70000=107=0,7  n1=1200 Eur n2=2500 Eur r=n2/n1=2500/1200=1225=21212,0833  a1 q A1 =n1  r A1  ln a1+(A1)   lnq = ln n1+(A1)   lnr A=1+lnqlnrln(n1)ln(a1)=1+ln0,7ln2,0833ln1200ln70000=4,7282
o=[A]=[4,7282]=5  C=a1 qo1=70000 0,751=16807=16807 Eur   Zkousˇka spraˊvnosti:  n5=n1 ro1=1200 2,08335122605,6134 n5>C
D=n1 r2=1200 12252=5208,3333 EurNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: