Souřadnicovými 49433

Narysuj graf funkce dané rovnicí y = -2x +3, urč její průsečíky se souřadnicovými osami a doplň chybějící souřadnice A[3;? ], B[? ;8].

Správná odpověď:

x0 =  0
y0 =  3
x1 =  1,5
y1 =  0
Ay =  -3
Bx =  -2,5

Postup správného řešení:

x0=0
y0=2 x0+3=2 0+3=3
y1=0 x1=(y13)/(2)=(03)/(2)=1,5
Ax=3 Ay=Ay=2 Ax+3=2 3+3=3
By=8 Bx=Bx=(By3)/(2)=(83)/(2)=2,5Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: