Rovnice 39

Rovnice linearní funkcí je : y=-3x+4
a) urči průsečíky s osami
načrtni graf

b) pro které x platí
f(x)=-1

c) pro které x platí
f(x)=0

d) pro které y platí
f(-1/2)=y

Správná odpověď:

x0 =  1,3333
y0 =  0
x1 =  0
y1 =  4
x2 =  1,6667
x3 =  1,3333
y4 =  5,5

Postup správného řešení:

y0=0  y0=3 x0+4 0=3 x0+4  3x0=4  x0=34=1,33333333  x0=341,333333=1,3333
x1=0
y1=3 x1+4=3 0+4=4
1=3 x2+4  3x2=5  x2=35=1,66666667  x2=351,666667=1,6667
0=3 x3+4  3x3=4  x3=34=1,33333333  x3=341,333333=1,3333
y4=3 (1/2)+4=5,5Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: