Nakreslite

Nakreslite graf funkcie y = -2x + 3 a vyrátajte súradnice priesečníkov grafu funkcie s osami x a y

Správná odpověď:

Ax =  1,5
Ay =  0
Bx =  0
By =  3

Postup správného řešení:

y=2x+3 A = f  x Ay=0 Ay = 2 Ax+3 Ax=Ax=3/(2)=1,5
A=(1,5,0) Ay=Ay=0
B = f  y Bx=Bx=0
By=2 Bx+3=2 0+3=3  By=B=(0,3)=3Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: