Na přímce

Na přímce p: 3 x - 4 y - 3 = 0, určte souradnice bodu C, který je ve stejné vzdálenosti od bodů A [4, 4] a B [7, 1].

Správná odpověď:

x =  9
y =  6

Postup správného řešení:

3x4y3=0  x = (3+4y)/3 y = (3x3)/4 AC = BC  (x4)2+(y4)2 = (x7)2+(y1)2  (x4)2+((3x3)/44)2=(x7)2+((3x3)/41)2 1,5x=13,5 23x=227 3x=27 x=27/3=9

(x-4)^2+((3x-3)/4-4)^2 = (x-7)^2+((3x-3)/4-1)^2


(x-4)^2+((3·x-3)/4-4)^2 = (x-7)^2+((3·x-3)/4-1)^2

6x = 54


x = 54/6 = 9

x = 9

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
y=(3x3)/4=(3 93)/4=6Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: