Na priamke

Na priamke p: 3 x - 4 y - 3 = 0, stanovte súradnice bodu C, ktorý je rovnako vzdialený od bodov A [4, 4] a B [7, 1].

Správna odpoveď:

x =  9
y =  6

Postup správneho riešenia:

3x4y3=0  x = (3+4y)/3 y = (3x3)/4 AC = BC  (x4)2+(y4)2 = (x7)2+(y1)2  (x4)2+((3x3)/44)2=(x7)2+((3x3)/41)2 1,5x=13,5 23x=227 3x=27 x=27/3=9

(x-4)^2+((3x-3)/4-4)^2 = (x-7)^2+((3x-3)/4-1)^2


(x-4)^2+((3·x-3)/4-4)^2 = (x-7)^2+((3·x-3)/4-1)^2

6x = 54


x = 54/6 = 9

x = 9

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
y=(3x3)/4=(3 93)/4=6Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: