Souřadnicovými 3571

Mravenec leze po souřadnicové soustavě vždy rovnoběžně se souřadnicovými osami. Včera začal svou pouť v bodě se souřadnicemi 0. Prošel 20 čtverečků po ose x udělal vlevo vbok a přešel opět 20 čtverečků. znovu udělal vlevo vbok a přešel 18 čtverečků. znovu udělal vlevo vbok a prošel 18 čtverečků. Potom udělal vlevo vbok a přešel 16 čtverečků. zastavil se, až když přešel dvakrát za sebou 2 čtverečky. Jaké jsou souřadnice bodu ve kterém se zastavil?

Správná odpověď:

x =  2
y =  0

Postup správného řešení:

x=0+20+018+0+0=2
y=0+0+20+0162 2=0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: