Vzdálenost

Najděte vzdálenost mezi body (7, -9), (-1, -9)

Správná odpověď:

d =  8

Postup správného řešení:

x0=7 y0=9  x1=1 y1=9  d=(x1x0)2+(y1y0)2=((1)7)2+((9)(9))2=8Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Chcete proměnit jednotku délky?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: