Vyjadrenie neznámej zo vzorca - 8. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 723

 • Ypsilon
  squares2_4 Určte y: 32^y=2
 • Zet
  exp_5 Určte z, ak 12^z=1/144
 • Žiaci
  ziaci_skola V triede je d dievčat a chlapcov je o 5 viac. Koľko je žiakov v triede?
 • Polomer
  kruh_1 Vypočítaj polomer kruhu ak obvod a obsah sú v pomere 2:5.
 • Hodnota
  eq_1 Vypočítajte hodnotu výrazu x/y , ak viete že (-4x + 3y) / y= 5
 • Oblek
  lagerfeld Cenu obleku k znížili o p percent. Aká bola nová cena obleku?
 • Ktoré 3
  symmetry_1 Ktoré číslo je o 2a-b menšie ako a+2b?
 • Ľahké na percentá
  math_expressiom_1 Určte x, ak 52% z x sa rovná 9,1*6.
 • Kružnica
  bavlnka Vypočítajte polomer a priemer kružnice, ktorá má dĺžku 24,32 cm.
 • Na svahu
  lyzovanie Na svahu bolo k lyžiarov. Koľko je na svahu dospelých, ak detí sa lyžuje 15?
 • Uhlopriečka
  ctverec_mo_1 Vypočítajte stranu štvorca, ak jeho uhlopriečka je 10 cm.
 • Guľka
  sphere_2 Vypočítaj povrch gule, ktorej objem je 33,9cm kubických.
 • Obvod 23
  circle5 Obvod kruhu je 150,72 centimetrov. Vypočítaj obsah kruhu.
 • Kocka
  cube_diagonals_3 Súčet dĺžok všetkých hrán kocky je 30cm. Urči povrch kocky.
 • Pyramída
  3sidespyramid Aký je uhol medzi stenami a základňou trojbokej pyramídy, ktorej strany sú rovnaké?
 • Z - logaritmujte
  exp_11 Určte, čomu sa rovná z vo výraze 169^z=2·6,5
 • Lineárna funkcia
  runners Ak použijeme jednu z nasledujúcich funkcií x + p = q alebo px = q, napíšte na reprezentáciu týchto problémov pomocou x ako neznámej premennej: Larry bežal o 7 kilometrov viac ako Barry za mesiac, ak Larry utekal 20 kilometrov, koľko Barry ubehol?
 • Iks - mocnina
  exp_6 Určte hodnotu x: 2^x=(2^-3):2
 • Strana švorca
  square Vypočítaj dĺžku strany švorca, ktorého uhlopriečka má dĺžku 10 m.
 • Neznámé číslo
  5nums_1 Určete neznámé číslo, jehož dvojnásobek jeho čtvrté mocniny se rovná jeho páté mocnině.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Vyjadrenie neznámej zo vzorca - slovné úlohy a príklady. Príklady pre 8. ročník (ôsmakov).