Vypočítejte 228

Vypočítejte, kolik hl vody se vejde do padesátimetrového zkoseného bazénu, jestliže nejmenší hloubka je 1,2 m a největší hloubka je 3 m, šířka bazénu je 20 m. Dle vypočítejte, kolik kachlíčků tvaru čtverce o délce strany 15 cm je třeba k vykachlíčkování stěn bazénu.

Správná odpověď:

V =  21000 hl
n =  13067

Postup správného řešení:

h1=1,2 m h2=3 m a=20 m b=50 m  c=2h1+h2=21,2+3=1021=2,1 m V1=a b c=20 50 2,1=2100 m3  V=V1 hl=V1 10  hl=2100 10  hl=21000 hl=21000 hl
x=15 cm m=15:100  m=0,15 m S=h1 a+h2 a+2 c b=1,2 20+3 20+2 2,1 50=294 m2 S1=x2=0,152=4009=0,0225 m2  n=S/S1=294/0,0225=13067Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: