Poloměr

Jaký poloměr má kružnice s obvodem 28 cm.

Správná odpověď:

r =  4,4563 cm

Postup správného řešení:

o=2 πr o=28 r=o/(2π)=28/(2 3,1416)=4,4563 cmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Žák
Vypočítej obvod a obsah kruhu, jehož průměr je 35cm

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: