Kalkulačka číslo na zlomokKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

0,625 = 5/8

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia desatinného čísla na zlomok: 0,625 = 625/1000 = 5/8

  a) Napíšte desatinné číslo 0,625 ako zlomok lomeno 1: 0,625 = 0,625/1
  b) Vynásobte čitateľ aj menovateľ desiatkou toľkokrát, kolko je číslic za desatinnou čiarkou. (Napríklad, ak sú za desatinnou čiarkou dve čísla, násobte 100, ak sú tri, násobte 1000 atď.)
  0,625/1 = 6,25/10 = 62,5/100 = 625/1000
  Poznámka: 625/1000 sa nazýva desatinný zlomok.

  c) Zjednodušte zlomok
  625/1000 = 5 * 125/8 * 125 = 5 * 125/8 * 125 = 5/8

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »