Kalkulačka výraz so zátvorkamiKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

1/3 * (1/2 - 3 3/8) = -23/24 ≅ -0,9583333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 3 3/8 na nepravý zlomok: 3 3/8 = 3 3/8 = 3 · 8 + 3/8 = 24 + 3/8 = 27/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 8. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 8/8 = 24/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 24 + 3 = 27
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 27) nad menovateľa 8.
 2. Odčítanie: 1/2 - 27/8 = 1 · 4/2 · 4 - 27/8 = 4/8 - 27/8 = 4 - 27/8 = -23/8
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(2, 8) = 8. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 2 × 8 = 16. V ďaľsom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.
 3. Násobenie: 1/3 * výsledok kroku č. 2 = 1/3 * (-23/8) = 1 · (-23)/3 · 8 = -23/24
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(-23, 24) = 1. V ďaľsom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Zlomky v slovných úlohách:

 • Zlomok zo zlomku
  Koľko je z dvanásť dve štvrtiny?
 • Percentá inak
  Vypočítajte 68% ak 92% je 83.
 • Obvod štvorca
  Vypočítaj obvod štvorca, ak jeho dĺžka sa rovná 2/3 z čísla 75.
 • Minca a kocka
  Kocka s číslami je hodená a súčasne je hodená minca. Číselná kocka a minca sú spravodlivé. Aká je pravdepodobnosť, že hodené číslo je väčšie ako 2 a hodená minca hlava?
 • Zložené zlomky
  K trom osminám z jednej tretiny pripočítame päť štvrtín z jednej polovice a súčet násobíme štyrmi. Koľko nám vyjde?
 • Koľko
  Koľko je 1/3 z 5?
 • Zostalo doma
  Z 35 žiakov v 7. A bolo päť sedmín na výlete. Koľko žiakov 7. A triedy zostalo doma?
 • Polovica 5
  Polovica mysleného čísla zmenšená o štvrtinu toho istého čísla sa rovná tretine najväčšieho dvojciferného čísla. Aké bolo myslené číslo?
 • Poháre (cups)
  Recept vyžaduje 3/4 šálky mlieka. Paula pripravuje 1/2 receptu. Koľko pohárov Paula použije?
 • Zo 660
  Zo 660 žiakov školy je 60% dievčat. 25% dievčat chodí do 7 ročníka. Kolko dievčat školy chodí do 7 ročníka
 • Zložené percentá
  Koľko je 17% z 30% z 500?
 • Oceány
  Povrch Zeme je približne 510 000 000 km2 a je asi zo 7/10 pokrytý oceánmi. Z toho 1/2 pokrýva Tichý oceán, Atlantickký oceán 1/4, Indický oceán 1/5 a Severný ľadový oceán 1/20. Aké časti zemského povrchu pokrývajú jednotlivé oceány?
 • V triede 13
  V triede je 24 žiakov z nich je 5/8 dievčat. Ktoré z nasledujucich tvrdeni je pravda: A je v triede 15chlapcov, B v triede je viac chlapcov ako dievcat, C v triede je 9 chlapcov a 15 dievčat


slovné úlohy - viacej »