Kalkulačka výraz so zátvorkamiKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

1/3 * (1/2 - 3 3/8) = -23/24 ≅ -0,9583333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 3 3/8 na nepravý zlomok: 3 3/8 = 3 3/8 = 3 · 8 + 3/8 = 24 + 3/8 = 27/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 8. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 8/8 = 24/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 24 + 3 = 27
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 27) nad menovateľa 8.
 2. Odčítanie: 1/2 - 27/8 = 1 · 4/2 · 4 - 27/8 = 4/8 - 27/8 = 4 - 27/8 = -23/8
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(2, 8) = 8. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 2 × 8 = 16. V ďaľsom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.
 3. Násobenie: 1/3 * výsledok kroku č. 2 = 1/3 * (-23/8) = 1 · (-23)/3 · 8 = -23/24
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(-23, 24) = 1. V ďaľsom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Zlomky v slovných úlohách:

 • Sú rovnaké
  equivalent-fractions Sú tieto dva zlomky ekvivalentné -4/9 a 11/15?
 • Zložené zlomky
  fractions K trom osminám z jednej tretiny pripočítame päť štvrtín z jednej polovice a súčet násobíme štyrmi. Koľko nám vyjde?
 • Porovnaj
  fraction Porovnajte zlomky (29)/(3) a (29)/(33). Ktorý zo zlomkov je väčší?
 • Koľko 29
  plusminus Koľko je z dvanásť dve štvrtiny?
 • Koľko
  fractions Koľko je 1/3 z 5?
 • Milimetre
  meter Koľko milimetrov je 1/20 metra?
 • Koľkokrát 5
  zlomky Koľkokrát je štvrtina osminy menšia ako tretina šestiny?
 • Trieda
  skola V triede je 36 žiakov, 2/3 tvoria dievčatá. Koľko je v triede dievčat a chlapcov?
 • Koľko 93
  eura Koľko centov je 4/5 eura?
 • Ženy
  smajlik V jednom podniku sú z 1050 zamestnancov 2/3 žien. Koľko žien pracuje v podniku?
 • V strede
  number_line Ktoré číslo je na číselnej osi v strede medzi štvrtinou pätiny a polovicou tretiny?
 • Zložené percentá
  percent Koľko je 17% z 30% z 500?
 • Semiačka
  klicenie Zo 72 navlhčených semien 7/8 vyklíčilo. Koľko semien vyklíčilo?


slovné úlohy - viacej »