Kalkulačka prevrátený zlomokTáto kalkulačka nájde prevrátenú hodnotu zlomku. Ak chcete nájsť prevrátenú hodnotu zlomku, vymeňte čitateľa a menovateľa. Jednoducho povedané, prevrátená hodnota zlomku a/b je b/a. Výsledný zlomok zjednodušíme.

1 : 3/4 = 4/3 = 1 1/31,3333333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

  1. Delenie: 1 : 3/4 = 1,3333333333333 = 4/3

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 13.7.2024