Kalkulačka násobenieKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

2/3 * 3/5 = 2/5 = 0,4

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Násobenie: 2/3 * 3/5 = 2 · 3/3 · 5 = 6/15 = 2 · 3/5 · 3 = 2/5
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(6, 15) = 3. V ďaľsom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 3 a dostaneme 2/5.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Zlomky v slovných úlohách:

 • Semiačka
  Zo 72 navlhčených semien 7/8 vyklíčilo. Koľko semien vyklíčilo?
 • Na výzdobu
  Na výzdobu k slávnosti potrebovali 3 červené stuhy, každú s dĺžkou 1/4 metra, 5 bielych stúh, každú s dĺžkou 5/8 metra a 4 modré, každú s dĺžkou 2/5 metra. Koľko metrov stúh kúpili spolu? (vyjadri desatinným číslom) Koľko za ne zaplatili, keď jeden meter
 • Určte 4
  Určte tri pätiny podielu súčinu a súčtu všetkých prvočíselných deliteľov čísla 240.
 • Pri výmennom
  Pri výmennom obchode možno vymeniť 3 banány za 4 pomaranče a za 4 ananásy sa získa 9 banánov. Koľko pomarančov získame za jeden ananás?
 • Agentúra brigády
  Agentúra sprostredkovala v roku 2018 brigádu 2352 študentom; z toho bola jedna osmina stredoškolákov, zvyšok tvorí vysokoškoláci. Koľkým vysokoškolákom sprostredkova agentúra brigádu v roku 2018?
 • Trieda
  V triede je 36 žiakov, 2/3 tvoria dievčatá. Koľko je v triede dievčat a chlapcov?
 • V nádrži 2
  V nádrži auta bolo 32 4/5 l benzínu. Vodič spotreboval počas jazdy 3/4 z tohto množstva. Koľko litrov benzínu spotreboval?
 • Minca a kocka
  Kocka s číslami je hodená a súčasne je hodená minca. Číselná kocka a minca sú spravodlivé. Aká je pravdepodobnosť, že hodené číslo je väčšie ako 2 a hodená minca hlava?
 • Uhlie dnes
  Mesačný plán 17000 ton uhlia prekročili na dole o 1/25. O koľko ton uhlia vyťažili v bani naviac?
 • Šetrenie peňazí
  Otec našetril v banke istú sumu peňazí. Svojim štyrom deťom rozdelil túto sumu rovnakým dielom. Jedna z dcér darovala 3/7 zo sumy, ktorú dostala, svojmu synovi a 4/9 z nej svojej dcére. Akú časť z celej našetrenej sumy dostal syn a akú dcéra? Kto z nich d
 • Tucet
  Tucet vajec stojí 80 centov. Koľko bude stáť 3½ tucta vajec?
 • Samizdat
  Počas socializmu bolo v niektorých socialistických krajinách na vlastnenie písacieho stroja potrebné špeciálne povolenie. Aby sa sťažilo šírenie samizdatovej literatúry (ručne prepisovanej cez kopíraky na písacích strojoch). Vypočítajte koľko písacích str
 • Majster a učeň
  Majster natrie strechu za tri hodiny, učeň za 4 hod. Koľko strechy natrú za hodinu a koľko za tri štvrte hodiny?


slovné úlohy - viacej »