Kalkulačka druhá mocnina zlomkuTáto online kalkulačka nájde druhú mocninu zlomku (štvorec zlomku). Ak chcete vypočítať druhú mocninu zlomku, vynásobte zlomok sám sebou. Alebo jednoducho štvorec čitateľa umiestnite ho nad druhú mocninu čitateľa. Potom výsledný zlomok zjednodušíme usmernením na najmenší menovateľ alebo zmiešané číslo.

2/3^2 = 4/90,4444444

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

  1. Umocnenie: 2/3 ^ 2 = 0,44444444444444 = 4/9

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 9.7.2024