Prvočíselný rozklad čísla


1024 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 210


Delitele čísla 1024

Kalkulačka nájdete všetky provočíselne deliteľe čísla. Prvočíselná faktorizácia čísla je výpočet množiny prvočísel, ktoré keď sa vynásobia spoločne dajú pôvodné číslo. Prvočíselne deliteľe čísla tvoria prvočíselný rozklad.

Číslo 1 (jedna) sa nazýva jednotka. Nemá žiadne prvočíselné deliteľe, kedže nie je prvočíslom. Keď číslo je prvočíslo (napr. 2,3,5,7, 11...), prvočíselny rozklad je samotné prvočíslo. Iné čísla sa nazývajú zložené čísla a majú minimálne dva prvočíselne deliteľe.

Príklady:

27 = 3 × 3 × 3
198 = 2 × 32 × 11
1024 = 210
19823 = 43 × 461
30258037 = 30258037