Exponenciála - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 83

 • Exponenciála
  exp_2 Akú hodnotu má x vo výraze 8^x=1/64
 • Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 • Funkcia
  schody Napíšte prvých päť členov postupnosti ?
 • Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3,8.
 • Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 • Postupnosť
  seq Vypočítajte, koľký člen postupnosti určenej vzťahom ? má hodnotu 86.
 • Podmnožiny
  1venna_sets Koľko je všetkých podmnožín množiny ??
 • Efko
  exp_7 Určte hodnotu f: 0,49^f=0,7
 • Rovnica s faktoriálom
  exp_4 Riešte rovnicu: (4096^x)·8!=161280
 • Hodnota
  exp_3 Vypočítajte hodnotu y: 3^y=0,333
 • Súradnica
  exp_ln Dopočítajte chýbajúcu súradnicu bodu M [x; 123] grafu funkcie f danej predpisom f: y = 4x
 • Mocniny v rovnici
  exp_3 Určte hodnotu x v tejto rovnici: (0,125^x)·104=5000
 • Rovnica s faktoriálom
  fact Určte hodnotu x a y vo výraze: x!·10^y=0,0504.
 • Mocninová rovnica
  exp_6 Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 • Pokles ceny auta
  car_old Automobil stráca hodnotu každý rok 15%. Určite dobu v rokoch, kedy bude cena polovičná.
 • Exponenciálna rovnička 2
  exp_8 Vypočítajte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64.
 • Exponenciálna
  sqrt_4 Určte m (riešte exponenciálnu rovnicu - neznáma v exponente): 0,25^m=0,5
 • Súčet členov geometrickej
  exp_1 V GP je a1 = 7, q = 5. Stanovte podmienku pre n, aby sn≤217.
 • Úrok
  MoneyHouse Aká veľká je ročná úroková miera na účte, či sme vložili 32790 a za 176 dní obdržali 33939,2 ?
 • Tretí člen
  powers_3 Určte, akú hodnotu bude mať tretí člen postupnosti, ak je postupnosť daná vzťahom: 3^n+93.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .