Priamka

Je pravda že priamky ktoré sa nepretínajú sú rovnobežné?

Výsledok
Postup správneho riešenia:

Priamky môžu v priestore byť mimobežné.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úlohy:

Súvisiace a podobné príklady: