Pravda a nepravda

Daná je kružnica k(S; 8 cm). Ďalej sú dané body K, L tak, že platí: dĺžka SL je 6 cm, dĺžka SM je
väčšia ako 8 cm. Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je pravdivé
a. Kružnica m(M; |ML|) má s kružnicou k spoločné práve dva body.
b. Kružnica p(L; |LS|) má s kružnicou k spoločné práve dva body.
c. Kružnica n(L; |LM|) má s kružnicou k spoločné práve dva body.
d. Kružnica r(L; 2 cm) má s kružnicou k spoločný práve jeden bod

Správna odpoveď:

x = c

Postup správneho riešenia:

x=cNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: