MO z9 2022

Sú dané dva zhodné rovnostranné trojuholníky ABC a BDE tak, že veľkosť uhla ABD je väčšia ako 120° a menšia ako 180° a body C, E ležia v rovnakej polrovine vymedzenej priamkou AD. Priesečník CD a AE je označený F. Určte veľkosť uhla AFD.

Správna odpoveď:

AFD =  120 °

Postup správneho riešenia:

EAB=BDC=x CBE=y ABX = BYD= CYE = CXE = 180  60 x = 120x EXB = CYB = 60+x AEB = 180x(60+y) = 120xy   Δ AEB: AB=BE x=(120xy) x=120xy y = 1202x  XFYB: 60+x+(60+x)+y+AFD = 360 60+x+(60+x)+ 1202x+AFD = 360 120+2x+ 1202x+AFD = 360  AFD=AFD=360120120=120Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vypočet rovnostranného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: