4-uholník

Je pravda že štvoruholník, ktorého dve strany sú rovnobežné a ďaľšie dve sú rovnako dlhé, je rovnobežník?

Výsledok
Postup správneho riešenia:

napr. rovnoramenný lichobežník nie je rovnobežníkNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: