Detské ihrisko 2

Detské ihrisko má tvar lichobežníka, ktorého rovnobežné strany majú dĺžku 36 m a 21 m, zvyšné dve strany dĺžku 14 m a 16 m. Určte veľkosť vnútorných uhlov lichobežníka.

Správny výsledok:

A =  53,576 °
B =  66,868 °
C =  113,132 °
D =  126,424 °

Riešenie:

a=36 m c=21 m b=14 m d=16 m  x=ac=3621=15 m Δx,b,d  b2=x2+d22xdcosA  A=180πarccos(x2+d2b22 x d)=180πarccos(152+1621422 15 16)=53.576=533435"a=36 \ \text{m} \ \\ c=21 \ \text{m} \ \\ b=14 \ \text{m} \ \\ d=16 \ \text{m} \ \\ \ \\ x=a-c=36-21=15 \ \text{m} \ \\ \Delta x,b,d \ \\ \ \\ b^2=x^2+d^2 - 2xd \cos A \ \\ \ \\ A=\dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ x^2+d^2-b^2 }{ 2 \cdot \ x \cdot \ d } )=\dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ 15^2+16^2-14^2 }{ 2 \cdot \ 15 \cdot \ 16 } )=53.576 ^\circ =53^\circ 34'35"
B=180πarccos(x2+b2d22 x b)=180πarccos(152+1421622 15 14)=66.868=66523"B=\dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ x^2+b^2-d^2 }{ 2 \cdot \ x \cdot \ b } )=\dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ 15^2+14^2-16^2 }{ 2 \cdot \ 15 \cdot \ 14 } )=66.868 ^\circ =66^\circ 52'3"
C=180B=18066.8676=113.132=113755"C=180 - B=180 - 66.8676=113.132 ^\circ =113^\circ 7'55"
D=180A=18053.5764=126.424=1262526"D=180 - A=180 - 53.5764=126.424 ^\circ =126^\circ 25'26"

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám prosím svoj komentár ku úlohe - postrehy, myšlienku alebo sa niečo opýtajte. Ďakujeme že si takto pomáhame navzájom - žiaci, študenti, učitelia, rodičia a tvorcovia príkladov.

Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Lichobežník - viem strany
  lichobeznik_1 Lichobežník so stranami a=10, b=20, c=25, d=15. Vypočítaj všetky vnútorne uhly..
 • Rovnoramenny 25
  rr_lichobeznik_4 Rovnoramenny lichobeznik ABCD. A=6cm, e=7cm a uhol delta =105°. Vypočítajte zvyšné strany.
 • Pravouhlý lichobežník
  right_trapezium Vypočítajte obsah pravouhlého lichobežníka ABCD s pravým uhlom pri vrchole A: a = 3 dm b = 5 dm c = 6 dm d = 4 dm
 • Najväčší uhol 2
  obtuse_triangle Vypočítajte najväčší uhol trojuholníka, ktorého strany majú veľkosť: 2a, 3/2a, 3a
 • Najväčší
  triangles_4 Vypočítajte najväčší uhol trojuholníku o stranách 197, 208, 299.
 • Strana c
  trig-cos-law V △ABC a =2, b=4 a ∠ C = 100°. Vypočítajte dĺžku strany c.
 • Dve horárne
  hajovna Dve horárne A, B sú oddelené lesom, obe sú viditeľné z horárne C, ktorá je s oboma spojená priamymi cestami. Akú bude mať dĺžku projektovaná cesta z A do B, ak je AC = 5004 m, BC = 2600 m a uhol ABC = 53° 45 '?
 • Zorný uhol
  pole_1 Určte veľkosť zorného uhla, pod ktorým vidí pozorovateľ tyč 16 m dlhú, ak je od jedného jej konca vzdialený 18 m a druhého 27 m.
 • Prekážka
  priesecnikPriamok Určte vzdialenosť dvoch miest M, N, medzi ktorými je prekážka, takže miesto N z miesta M nie je viditeľné. Boli merané uhly MAN = 130°, NBM = 109° a vzdialenosti |AM| = 54, |BM| = 60, pričom body A, B, M ležia na jednej priamke.
 • Vety
  pyt_triangle Z ktorej vety priamo vyplýva platnosť Pytagorovej vety v pravouhlom trojuholníku? ?
 • Ťažisko
  triangles_13 V trojuholníku ABC s ťažiskom T platí b=7cm, tc=9cm uhol ATC je 112 stupňov. Vypočítajte dĺžku ťažnice ta.
 • Zorný uhol 2
  zorny Pozorovateľ vidí priamu ohradu dlhú 60 m v zornom uhle 30°. Od jedného konca ohrady je vzdialený 102 m. Ako ďaleko je pozorovateľ od druhého konca ohrady?
 • Rybník
  rybnik_3 Rybník vidíme pod zorným uhlom 65° 37 '. Jeho okraje sú vzdialené 155 m a 177 m od pozorovateľa. Aká je šírka rybníka?
 • Omega
  triangles_2 Vypočítaj obvod trojuholníka ABC ak platí a=12 cm, uhol beta je 38stupnov a gama je 92 stupňov.
 • Z ťažnice
  triangles_1 Vypočítaj obvod, obsah a veľkosti zostávajúcich uhlov trojuholníka ABC, ak je dané: a = 8,4; β = 105° 35 '; ťažnice ta = 12,5.
 • Na kosínus
  357_triangle Vypočítaj veľkosti zostávajúcich uhlov trojuholníka ABC, ak je dané: a = 3cm; b = 5cm; c = 7cm (použi sínusovú a kosinová vetu).
 • Kozmická loď
  Sputnik_670 Kozmickú loď spozorovalo radarové zariadenie pod výškovým uhlom alpha= 34 stupňov 37 minút a od pozorovacieho miesta na Zemi mala vzdialenosť u= 615km. Vypočítajte vzdialenosť d kozmickej lode od Zeme v okamihu pozorovania. Zem považujeme za guľu s polom