Parametrický tvar

Preveďte parametrické vyjadrenie priamky na všeobecnú rovnicu.
x=3-5t
y=-4+10t

Správna odpoveď:

p : 2x+y-2=0

Postup správneho riešenia:

x=35t y=4+10t  2 x=2 35 2t y=4+10t  2x=610t y=4+10t  2x+y = 64 2x+y = 2  p:2x+y2=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: