Premena jednotiek rýchlosti

Vložte číslo - rýchlosť a zvoľte jednotky z ktorej a na ktorú sa má premena vykonať.Priame premeny jednotiek: m/s na cm/s; m/s na ft/s; m/s na km/h; m/s na m/min; m/s na mph; m/s na kt; cm/s na m/s; cm/s na mm/s; cm/s na ft/s; cm/s na km/h; cm/s na m/h; cm/s na m/min; cm/s na ft/min; cm/s na mph; cm/s na kt; mm/s na cm/s; mm/s na m/h; mm/s na ft/h; mm/s na m/min; mm/s na ft/min; ft/s na m/s; ft/s na cm/s; ft/s na km/h; ft/s na m/min; ft/s na ft/min; ft/s na mph; ft/s na kt; km/h na m/s; km/h na cm/s; km/h na ft/s; km/h na m/min; km/h na ft/min; km/h na mph; km/h na kt; m/h na cm/s; m/h na mm/s; m/h na ft/h; m/h na m/min; m/h na ft/min; ft/h na mm/s; ft/h na m/h; ft/h na ft/min; m/min na m/s; m/min na cm/s; m/min na mm/s; m/min na ft/s; m/min na km/h; m/min na m/h; m/min na ft/min; m/min na mph; m/min na kt; ft/min na cm/s; ft/min na mm/s; ft/min na ft/s; ft/min na km/h; ft/min na m/h; ft/min na ft/h; ft/min na m/min; ft/min na mph; mph na m/s; mph na cm/s; mph na ft/s; mph na km/h; mph na m/min; mph na ft/min; mph na kt; kt na m/s; kt na cm/s; kt na ft/s; kt na km/h; kt na m/min; kt na mph;

Premeny jednotiek rýchlosti v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »