Trojuholníková nerovnosť - príklady

V každom trojuholníku súčet dĺžok ktorýchkoľvek dvoch strán je väčší než dĺžka ostávajúcej tretej strana. Trojuholníkova nerovnosť sú vlastne tri nerovnice, ktoré platia súčastne. Nerovnice priamo vyplývajú z koštrukcie trojuholníka. V prípade že by jedna strana bola dlhšia ako dve v súčte, vrchol oproti najdlhšej strane by sa nedal nakresliť a trojuholník ako útvar v rovine by vlastne neexistoval.

Pokyny: Vyriešte každú úlohu starostlivo a ukážte svoje celé riešenie. Ak je to vhodné, vykonajte skúšku správnosti riešenia.

Počet nájdených príkladov: 27


Máš úlohu, nad ktorou si lámeš aspoň 10 minút hlavu? Pošli nám úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď.
Prajeme si, aby domáce kolo bolo pre súťažiacich primeranou výzvou, niečo sa pri jeho riešení naučili a ideálne, aby zažili radosť z toho, že riešenie dokázali vymyslieť.
Pozrite tiež informácií viac na Wikipédií.