Trojuholníková nerovnosť - príklady

V každom trojuholníku súčet dĺžok ktorýchkoľvek dvoch strán je väčší než dĺžka ostávajúcej tretej strana. Trojuholníkova nerovnosť sú vlastne tri nerovnice, ktoré platia súčastne. Nerovnice priamo vyplývajú z koštrukcie trojuholníka. V prípade že by jedna strana bola dlhšia ako dve v súčte, vrchol oproti najdlhšej strane by sa nedal nakresliť a trojuholník ako útvar v rovine by vlastne neexistoval.

Počet nájdených príkladov: 14

 • Máme úsečky
  Máme úsečky s dĺžkami 3cm, 5cm, 6cm, 7 cm a 9cm. Aká je pravdepodobnosť v %, že ak náhodne vyberiem tri z nich budem môcť narysovať trojuholník?
 • Trojuholník 56
  Trojuholník má jednu stranu dlhú 5cm a druhú 11cm. Aký môže mať najmenší a aký najväčší obvod?
 • Veľkosti
  Veľkosti strán trojuholníka sú tri prirodzené čísla. Dve kratšie strany majú dĺžku a=7cm, b= 9cm. Akú veľkosť bude mať tretia strana, ak chceme, aby mal trojuholník čo najväčší obvod?
 • Tretia strana
  Nájdite najviac pravdepodobnú možnú dĺžku pre tretiu stranu trojuholníka so stranami 20 a 18.
 • MO Z9-I-6 2019
  Kristína zvolila isté nepárne prirodzené číslo deliteľné tromi. Jakub s Dávidom potom skúmali trojuholníky, ktoré majú obvod v milimetroch rovný Kristínou zvolenému číslu a ktorých strany majú dĺžky v milimetroch vyjadrené navzájom rôznymi celými číslami.
 • Zisti 3
  Zisti kolko trojuholníkov vytvoríš z úsečiek s dlžkami 7 dm, 5 dm, 10 dm, 12 dm, 15 dm.
 • Máš čísla
  Máš čísla 4, 6, 9, 13, 15. Aká je pravdepodobnosť, že pri náhodne vybraté trojici to budú dĺžky strán trojuholníka? ( Uvažuj len rôznostranné trojuholníky. )
 • Päť paličiek
  Päť paličiek má dĺžky 2,3,4,5,6 cm. Koľkými spôsobmi je možné vybrať tri paličky tak, aby tvorili tri strany trojuholníka?
 • Hanka
  Hanka strihala slamky dlhé 20 cm na tri kúsky každý kúsok mal dlžku v cm. Potom s týchto troch kúskov skušala zložiť trojuholník. a) Aký obvod mal každý z trojuholníkov? b) Koľko môže merať najdlhšia strana? c) Koľko rôznych trojuholníkov mohla poskladať?
 • Ivo chce
  Ivo chce narysovať všetky trojuholníky, ktorých dve strany majú dĺžku 4cm a 9 cm a aj dĺžka tretej strany je vyjadrená celými centimentrami. Koľko trojuholníkov musí narysovať?
 • Úsečky 3
  Máme 5 useciek s dlzkami 3cm,5cm,7cm,9cm a 11cm. Aka je pravdepodobnost ze pri nahodne vybratej trojici z nich budeme môct zostrojit trojuholník?
 • Pravdepodobnosť
  Máme čísla 4, 6, 8, 10, 12. Aká je pravdepodobnosť, že pri náhodne vybratej trojici to budú dĺžky strán rôznostranného trojuholníka?
 • Trojuholník
  Výpočtom over či sa dá trojuholník ABC zostrojiť, ak a=3 cm, b=7 cm, c=7 cm.
 • 3-uholník 2
  Môže byť najmenší uhol v trojuholníku väčší než 60°?

Ospravedlňujeme sa, ale v tejto kategórií nie je veľa príkladov.
Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Pozrite tiež informácií viac na Wikipédií.