Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
6+5 =
4+8 =
1+3 =
5+3 =
3+3 =
7+6 =
2+2 =
10+10 =
9+8 =
7+10 =