Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
3+7 =
7+7 =
7+6 =
1+4 =
3+3 =
7+8 =
2+2 =
7+3 =
4+5 =
6+5 =