Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
2+3 =
1+2 =
1+3 =
10+7 =
3+2 =
7+10 =
10+10 =
4+2 =
8+9 =
8+4 =