Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
15+4 =
6+14 =
6+8 =
4+8 =
8+1 =
3+4 =
9+5 =
5+5 =
8+10 =
1+3 =