Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
4+2 =
6+8 =
8+11 =
7+10 =
3+5 =
8+8 =
5+11 =
9+6 =
9+11 =
8+9 =