Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
9+5 =
3+3 =
2+1 =
7+6 =
9+8 =
4+5 =
12+6 =
3+4 =
7+13 =
5+6 =