Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
8+6 =
10+6 =
1+4 =
8+7 =
7+7 =
1+2 =
8+4 =
9+5 =
8+3 =
12+8 =