Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
2+1 =
8+4 =
5+1 =
9+7 =
3+5 =
5+4 =
1+2 =
10+6 =
7+4 =
7+13 =