Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
6+7 =
6+8 =
11+6 =
1+2 =
3+1 =
2+2 =
9+9 =
3+4 =
7+8 =
1+3 =