Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
1+7 =
6+6 =
2+4 =
9+11 =
4+3 =
2+1 =
6+1 =
7+2 =
8+9 =
1+2 =