Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
4+2 =
11+9 =
4+11 =
4+3 =
2+3 =
3+4 =
2+4 =
11+7 =
5+6 =
13+7 =