Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
4+3 =
7+9 =
4+1 =
8+11 =
4+11 =
8+9 =
7+5 =
6+5 =
3+1 =
3+5 =