Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
13+7 =
9+3 =
1+4 =
14+6 =
7+8 =
2+1 =
1+2 =
4+10 =
7+11 =
6+4 =