Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
4+2 =
4+4 =
6+7 =
2+2 =
8+4 =
11+7 =
5+3 =
9+11 =
4+6 =
11+8 =