Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
2+2 =
5+8 =
1+4 =
8+8 =
6+8 =
3+3 =
2+3 =
4+3 =
3+4 =
10+6 =