Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
3+5 =
5+7 =
5+4 =
1+3 =
4+4 =
6+12 =
2+5 =
2+1 =
2+6 =
7+13 =