Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
9+6 =
8+3 =
8+10 =
8+12 =
6+9 =
4+4 =
2+3 =
9+10 =
3+4 =
3+3 =