Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
2+2 =
8+5 =
8+6 =
5+3 =
10+7 =
3+3 =
3+2 =
9+5 =
3+5 =
6+5 =