Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
9+9 =
6+2 =
3+6 =
8+7 =
1+6 =
10+7 =
4+6 =
6+6 =
4+1 =
4+7 =