Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
4+3 =
2+4 =
6+6 =
4+5 =
10+4 =
3+4 =
3+3 =
10+10 =
11+8 =
6+3 =