Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
6+8 =
7+5 =
5+6 =
3+2 =
4+6 =
7+12 =
1+2 =
4+4 =
6+10 =
11+9 =