Sčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
8+9 =
15+3 =
2+3 =
2+2 =
3+5 =
7+3 =
4+3 =
9+4 =
3+7 =
11+9 =