Delenie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
16/1 =
40/2 =
198/22 =
153/9 =
391/23 =
129/43 =
14/2 =
306/18 =
143/13 =
242/22 =