Delenie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
40/2 =
14/1 =
171/19 =
70/10 =
180/15 =
319/29 =
72/8 =
168/28 =
160/20 =
220/20 =