Delenie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
209/19 =
198/11 =
140/14 =
351/27 =
140/7 =
300/20 =
60/5 =
308/22 =
20/1 =
280/20 =