Násobenie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
18×13 =
16×8 =
19×17 =
16×23 =
17×21 =
13×28 =
17×10 =
15×16 =
20×20 =
8×14 =