Násobenie do 400

Vypočítajte:

21×15 =
21×17 =
13×21 =
13×17 =
15×14 =
12×4 =
19×15 =
17×18 =
14×11 =
10×8 =