Násobenie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
12×13 =
7×8 =
13×15 =
13×11 =
16×14 =
9×9 =
10×12 =
18×14 =
12×10 =
15×17 =