Násobenie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
18×20 =
3×8 =
13×10 =
4×4 =
22×18 =
19×20 =
17×17 =
5×4 =
14×23 =
21×17 =