Násobenie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
12×9 =
8×10 =
14×13 =
17×14 =
16×25 =
13×10 =
14×17 =
8×13 =
13×20 =
17×20 =