Násobení do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
6×5 =
19×21 =
13×12 =
7×15 =
8×8 =
10×18 =
18×17 =
14×19 =
16×22 =
9×14 =