Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
64-8 =
67-31 =
30-10 =
33-15 =
36-32 =
57-39 =
65-35 =
58-24 =
48-43 =
64-41 =