Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
71-26 =
59-7 =
50-48 =
58-16 =
55-48 =
53-18 =
38-24 =
52-21 =
28-21 =
95-2 =