Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
99-24 =
19-15 =
89-44 =
96-13 =
66-10 =
49-23 =
71-21 =
48-16 =
92-13 =
76-2 =