Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
85-41 =
75-27 =
77-10 =
14-3 =
63-46 =
48-10 =
78-32 =
40-27 =
77-47 =
69-45 =