Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
59-28 =
31-29 =
80-43 =
89-18 =
44-43 =
49-42 =
50-16 =
68-42 =
79-22 =
55-36 =