Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
83-37 =
97-2 =
30-2 =
38-5 =
64-41 =
77-47 =
70-38 =
38-34 =
25-5 =
63-23 =