Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
53-42 =
63-33 =
43-29 =
88-5 =
53-44 =
72-12 =
92-12 =
60-14 =
97-33 =
80-30 =