Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
16-13 =
97-20 =
79-18 =
46-37 =
38-10 =
55-29 =
86-33 =
70-13 =
71-30 =
89-27 =