Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
93-45 =
36-21 =
32-26 =
45-6 =
51-46 =
49-4 =
13-6 =
86-48 =
96-32 =
40-37 =