Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
87-15 =
64-37 =
88-43 =
50-14 =
46-8 =
69-18 =
94-49 =
91-10 =
30-10 =
50-3 =