Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
22-12 =
44-39 =
47-43 =
62-39 =
12-3 =
55-36 =
97-11 =
53-44 =
96-49 =
50-49 =