Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
90-22 =
57-31 =
80-26 =
55-38 =
49-2 =
52-31 =
63-33 =
50-26 =
76-7 =
90-48 =