Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
52-25 =
69-37 =
56-20 =
72-26 =
52-38 =
82-16 =
60-15 =
91-35 =
56-28 =
42-41 =