Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
94-14 =
27-15 =
55-40 =
78-42 =
37-32 =
100-26 =
92-15 =
69-14 =
46-10 =
51-16 =