Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
44-11 =
84-22 =
61-33 =
84-41 =
15-12 =
42-23 =
64-37 =
48-19 =
93-12 =
92-14 =