Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
89-49 =
96-45 =
63-29 =
100-45 =
24-24 =
99-35 =
36-15 =
30-26 =
48-35 =
51-20 =