Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
80-43 =
30-20 =
22-19 =
93-48 =
61-16 =
88-28 =
91-8 =
50-24 =
36-11 =
59-29 =