Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
64-47 =
48-29 =
70-46 =
42-27 =
70-47 =
72-48 =
30-15 =
51-40 =
40-17 =
55-37 =