Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
59-21 =
38-12 =
43-34 =
91-45 =
79-49 =
67-7 =
100-18 =
62-28 =
70-33 =
45-16 =