Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
35-26 =
22-7 =
76-23 =
66-48 =
60-35 =
91-32 =
79-39 =
52-41 =
62-6 =
85-46 =