Odčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
32-22 =
35-8 =
83-47 =
67-8 =
36-23 =
35-30 =
44-26 =
89-24 =
63-42 =
77-32 =