Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
68-26 =
96-48 =
63-34 =
64-6 =
40-25 =
78-39 =
94-36 =
52-41 =
74-29 =
8-3 =