Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
89-27 =
76-8 =
29-25 =
87-8 =
95-46 =
60-32 =
69-46 =
12-7 =
21-20 =
45-36 =