Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
47-29 =
66-21 =
97-16 =
80-37 =
74-16 =
77-48 =
87-38 =
61-10 =
76-35 =
75-24 =