Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
51-46 =
53-34 =
86-10 =
16-4 =
38-12 =
41-30 =
89-45 =
30-4 =
66-46 =
51-34 =