Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
100-3 =
54-10 =
90-4 =
68-42 =
82-43 =
29-27 =
50-23 =
72-8 =
49-43 =
46-33 =