Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
70-24 =
51-3 =
52-35 =
42-38 =
58-9 =
20-7 =
91-37 =
57-14 =
34-25 =
90-41 =