Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
79-16 =
60-34 =
100-47 =
84-8 =
42-25 =
67-35 =
67-42 =
13-12 =
63-4 =
85-11 =