Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
80-48 =
53-36 =
48-29 =
74-39 =
57-38 =
70-46 =
57-31 =
27-3 =
80-31 =
59-36 =