Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
93-3 =
24-6 =
16-12 =
39-39 =
41-29 =
82-30 =
16-6 =
88-15 =
87-41 =
94-46 =