Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
78-11 =
79-23 =
87-45 =
72-7 =
64-39 =
80-33 =
40-36 =
76-7 =
87-48 =
77-22 =