Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
44-37 =
89-22 =
62-34 =
34-7 =
89-17 =
33-18 =
63-12 =
84-25 =
85-47 =
12-8 =