Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
68-14 =
60-29 =
13-5 =
67-25 =
24-12 =
100-33 =
96-43 =
54-21 =
93-30 =
47-31 =