Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
35-2 =
83-40 =
79-20 =
57-35 =
32-26 =
75-7 =
83-43 =
47-33 =
81-48 =
65-8 =