Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
66-24 =
73-7 =
94-32 =
53-5 =
23-19 =
51-43 =
32-5 =
55-22 =
93-16 =
94-32 =