Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
85-41 =
75-27 =
77-10 =
14-3 =
63-46 =
48-10 =
78-32 =
40-27 =
77-47 =
69-45 =