Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
96-31 =
25-2 =
90-35 =
28-17 =
43-35 =
86-6 =
35-26 =
97-33 =
7-2 =
76-18 =