Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
39-17 =
91-14 =
91-3 =
32-17 =
53-7 =
51-14 =
59-41 =
55-35 =
93-41 =
49-32 =