Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
30-5 =
89-46 =
95-49 =
27-4 =
66-9 =
92-16 =
84-36 =
86-28 =
83-39 =
48-44 =