Odčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
75-12 =
71-17 =
90-8 =
49-47 =
16-5 =
38-6 =
44-7 =
76-22 =
87-5 =
95-7 =