Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
12-9 =
9-3 =
9-8 =
12-7 =
9-9 =
10-8 =
20-7 =
15-9 =
6-4 =
6-6 =