Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
8-4 =
18-7 =
19-8 =
20-4 =
9-7 =
5-5 =
15-4 =
7-4 =
10-6 =
12-7 =