Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
20-2 =
13-6 =
11-6 =
17-5 =
8-8 =
11-2 =
7-6 =
9-4 =
20-6 =
9-9 =