Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
12-8 =
5-3 =
14-6 =
16-3 =
17-9 =
5-3 =
14-4 =
20-8 =
20-9 =
20-8 =