Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
6-2 =
14-4 =
18-9 =
8-3 =
13-6 =
10-6 =
4-4 =
9-5 =
14-4 =
14-3 =