Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
8-3 =
15-8 =
13-6 =
10-3 =
8-5 =
16-2 =
11-9 =
4-4 =
16-6 =
10-7 =