Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
19-9 =
9-7 =
16-8 =
6-4 =
15-9 =
20-8 =
19-5 =
17-2 =
12-8 =
10-2 =