Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
9-3 =
16-3 =
12-2 =
7-7 =
18-6 =
10-6 =
15-2 =
6-2 =
11-6 =
13-2 =