Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
13-6 =
16-6 =
17-4 =
10-7 =
16-5 =
18-2 =
9-6 =
16-5 =
20-9 =
11-2 =