Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
14-7 =
14-9 =
11-6 =
11-6 =
15-6 =
15-9 =
8-2 =
17-8 =
20-4 =
8-4 =