Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
14-6 =
14-7 =
16-2 =
13-8 =
5-3 =
5-3 =
9-5 =
18-3 =
5-5 =
2-2 =