Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
8-6 =
15-9 =
6-4 =
7-7 =
14-7 =
15-6 =
19-4 =
4-3 =
16-6 =
7-7 =