Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
12-3 =
15-9 =
13-9 =
19-2 =
15-4 =
3-3 =
15-8 =
15-8 =
15-9 =
17-3 =