Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
13-4 =
19-9 =
20-2 =
9-8 =
9-3 =
14-2 =
8-7 =
10-7 =
8-8 =
18-3 =