Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
18-8 =
11-9 =
11-4 =
12-6 =
12-6 =
20-8 =
18-2 =
16-9 =
14-7 =
12-7 =