Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
18-9 =
17-8 =
9-6 =
16-5 =
9-8 =
11-6 =
13-8 =
7-2 =
19-4 =
7-2 =