Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
14-8 =
12-5 =
10-7 =
7-7 =
10-2 =
15-5 =
4-4 =
8-7 =
18-3 =
13-8 =