Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
20-7 =
18-2 =
12-4 =
17-4 =
17-9 =
19-2 =
16-9 =
5-5 =
10-9 =
20-7 =