Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
17-8 =
20-5 =
12-5 =
12-9 =
10-7 =
12-8 =
12-7 =
16-9 =
14-2 =
15-6 =