Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
15-2 =
13-7 =
9-7 =
9-7 =
11-3 =
9-6 =
13-3 =
18-4 =
13-6 =
8-5 =