Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
9-9 =
3-2 =
11-6 =
13-7 =
15-7 =
11-3 =
10-4 =
10-8 =
17-4 =
14-6 =