Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
12-4 =
18-2 =
7-5 =
6-2 =
11-5 =
8-5 =
12-9 =
13-3 =
18-3 =
13-3 =