Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
15-4 =
9-5 =
12-9 =
16-6 =
19-2 =
10-9 =
13-6 =
13-9 =
4-2 =
16-3 =