Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
18-9 =
16-7 =
10-7 =
5-2 =
17-5 =
20-6 =
4-4 =
18-6 =
14-7 =
7-2 =