Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
18-7 =
8-3 =
11-6 =
14-6 =
7-7 =
7-6 =
17-4 =
7-2 =
13-9 =
7-5 =