Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
14-9 =
6-2 =
15-4 =
8-2 =
9-7 =
6-3 =
19-9 =
16-3 =
15-3 =
14-6 =