Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
12-4 =
10-7 =
12-3 =
13-8 =
12-6 =
15-6 =
6-4 =
11-5 =
14-3 =
16-4 =