Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
11-6 =
14-7 =
12-5 =
15-7 =
4-4 =
6-6 =
14-3 =
19-6 =
15-7 =
20-7 =