Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
15-2 =
19-7 =
14-9 =
19-9 =
16-2 =
4-4 =
9-7 =
7-2 =
19-9 =
17-8 =