Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
9-5 =
11-5 =
19-4 =
11-4 =
5-3 =
5-3 =
5-4 =
9-4 =
14-3 =
11-4 =