Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
5-2 =
6-5 =
13-9 =
17-6 =
9-3 =
17-8 =
14-8 =
8-7 =
11-8 =
19-3 =