Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
20-7 =
18-2 =
12-4 =
17-4 =
17-9 =
19-2 =
16-9 =
5-5 =
10-9 =
20-7 =