Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
2-2 =
16-9 =
19-3 =
15-5 =
11-4 =
10-3 =
6-6 =
4-2 =
8-6 =
15-7 =