Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
10-8 =
5-5 =
17-9 =
4-2 =
17-2 =
16-4 =
14-9 =
11-6 =
13-5 =
8-5 =