Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
7-6 =
20-2 =
6-4 =
4-4 =
18-5 =
16-9 =
18-8 =
19-5 =
3-3 =
12-5 =