Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
9-8 =
6-6 =
8-8 =
12-9 =
20-9 =
17-2 =
14-5 =
14-8 =
20-2 =
17-6 =