Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
14-3 =
18-2 =
12-3 =
10-7 =
14-3 =
14-7 =
16-2 =
10-5 =
11-8 =
11-4 =