Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
15-3 =
12-4 =
9-3 =
15-3 =
6-6 =
13-9 =
12-6 =
18-4 =
11-8 =
15-9 =