Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
9-9 =
18-8 =
14-9 =
8-4 =
19-8 =
20-6 =
8-8 =
13-8 =
14-4 =
15-7 =