Odčítání do 20

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
14-7 =
14-9 =
11-6 =
11-6 =
15-6 =
15-9 =
8-2 =
17-8 =
20-4 =
8-4 =