Sčítanie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
114+98 =
121+114 =
85+93 =
80+69 =
61+50 =
81+85 =
50+35 =
187+111 =
74+109 =
101+91 =