Sčítanie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
139+156 =
208+112 =
44+17 =
22+14 =
196+142 =
140+217 =
82+152 =
18+11 =
115+159 =
56+71 =