Sčítanie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
6+12 =
83+67 =
37+24 =
68+97 =
189+211 =
117+189 =
156+111 =
122+124 =
10+5 =
63+81 =