Sčítanie do 400

Vypočítajte:

204+105 =
175+143 =
149+115 =
41+70 =
44+54 =
125+160 =
35+30 =
100+99 =
111+198 =
15+11 =