Sčítanie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
135+148 =
172+108 =
56+90 =
1+4 =
71+97 =
4+3 =
94+145 =
200+83 =
10+8 =
100+140 =