Sčítanie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
154+137 =
211+181 =
129+143 =
123+176 =
89+120 =
190+189 =
162+170 =
141+221 =
158+149 =
171+160 =