Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
259+141 =
4+3 =
136+120 =
67+66 =
237+119 =
154+156 =
56+88 =
129+146 =
191+173 =
239+147 =