Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
195+183 =
42+34 =
163+199 =
44+78 =
88+217 =
146+98 =
13+15 =
101+160 =
11+15 =
63+54 =