Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
39+39 =
12+17 =
60+56 =
176+166 =
156+209 =
81+82 =
102+113 =
38+26 =
145+218 =
128+153 =