Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
60+118 =
90+59 =
85+80 =
176+147 =
154+133 =
186+163 =
157+138 =
70+114 =
56+46 =
91+91 =