Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
47+37 =
146+141 =
4+4 =
166+183 =
37+38 =
187+127 =
71+58 =
117+57 =
147+152 =
49+38 =