Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
136+190 =
101+89 =
36+36 =
16+12 =
157+222 =
119+166 =
71+43 =
154+228 =
15+23 =
161+237 =