Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
137+116 =
37+66 =
88+86 =
133+199 =
5+11 =
49+69 =
113+70 =
151+143 =
116+113 =
100+135 =