Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
172+176 =
79+59 =
26+43 =
199+106 =
54+87 =
55+74 =
155+189 =
34+53 =
68+85 =
39+50 =