Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
121+69 =
50+59 =
21+25 =
207+175 =
157+200 =
140+142 =
127+119 =
138+127 =
91+114 =
219+160 =