Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
30+43 =
169+148 =
23+25 =
109+172 =
178+125 =
18+16 =
53+45 =
77+56 =
75+121 =
122+154 =