Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
172+146 =
226+174 =
88+196 =
150+139 =
119+74 =
2+5 =
173+150 =
143+177 =
116+118 =
91+174 =