Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
8+13 =
126+146 =
170+180 =
14+18 =
94+63 =
71+123 =
27+18 =
37+33 =
7+7 =
48+55 =