Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
154+137 =
211+181 =
129+143 =
123+176 =
89+120 =
190+189 =
162+170 =
141+221 =
158+149 =
171+160 =