Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
48+53 =
48+40 =
177+185 =
35+30 =
168+188 =
120+261 =
13+17 =
91+125 =
95+107 =
26+22 =