Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
64+88 =
22+30 =
41+32 =
71+125 =
74+250 =
16+16 =
36+33 =
133+108 =
60+67 =
68+113 =