Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
18+16 =
100+151 =
121+200 =
112+173 =
141+134 =
207+145 =
124+83 =
58+83 =
148+77 =
44+36 =