Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
206+85 =
56+37 =
191+156 =
65+53 =
28+25 =
34+70 =
175+153 =
32+30 =
22+24 =
203+190 =