Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
87+79 =
66+58 =
38+48 =
15+18 =
44+51 =
24+30 =
77+69 =
175+116 =
128+90 =
69+94 =