Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
132+190 =
94+123 =
185+144 =
151+241 =
63+79 =
33+33 =
183+172 =
71+56 =
68+87 =
101+161 =