Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
39+33 =
200+105 =
124+96 =
139+170 =
153+154 =
80+33 =
192+113 =
141+117 =
86+78 =
58+47 =