Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
135+148 =
172+108 =
56+90 =
1+4 =
71+97 =
4+3 =
94+145 =
200+83 =
10+8 =
100+140 =