Sčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
157+92 =
22+42 =
109+89 =
95+188 =
82+114 =
105+110 =
247+118 =
25+33 =
41+68 =
37+44 =