Delenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
72/12 =
54/6 =
76/19 =
32/4 =
40/10 =
48/12 =
30/15 =
66/11 =
78/13 =
35/7 =