Delenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
45/5 =
16/2 =
35/5 =
15/3 =
72/8 =
36/12 =
70/7 =
28/4 =
20/2 =
70/10 =