Delenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
35/7 =
72/9 =
84/12 =
40/5 =
20/2 =
54/9 =
6/2 =
70/14 =
24/8 =
62/31 =