Delenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
28/7 =
42/14 =
45/15 =
16/2 =
78/39 =
54/6 =
40/8 =
80/10 =
42/7 =
64/8 =