Delenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
76/19 =
48/24 =
40/4 =
30/3 =
84/42 =
48/16 =
42/7 =
90/15 =
78/13 =
81/27 =