Delenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
4/2 =
98/14 =
48/6 =
35/7 =
80/40 =
93/31 =
90/15 =
68/17 =
90/30 =
18/2 =