Delenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
14/2 =
52/13 =
60/12 =
4/1 =
75/25 =
90/15 =
81/9 =
6/1 =
72/9 =
32/4 =