Dělení do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
70/14 =
70/10 =
33/11 =
9/1 =
4/1 =
51/17 =
42/7 =
96/32 =
54/9 =
20/2 =