Dělení do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
40/5 =
96/12 =
30/6 =
75/15 =
98/49 =
40/8 =
12/3 =
60/20 =
24/4 =
72/8 =