Dělení do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
8/1 =
42/7 =
52/13 =
36/4 =
16/2 =
21/3 =
99/33 =
45/15 =
42/21 =
96/24 =