Dělení do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
85/17 =
63/7 =
48/12 =
20/2 =
40/8 =
90/18 =
36/18 =
68/34 =
32/4 =
90/45 =