Odčítanie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
350-170 =
244-52 =
381-25 =
313-157 =
134-24 =
135-94 =
262-51 =
49-41 =
262-159 =
242-49 =