Odčítanie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
348-176 =
247-97 =
253-176 =
250-188 =
264-84 =
276-107 =
75-15 =
344-63 =
393-178 =
285-11 =