Odčítanie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
252-168 =
378-86 =
111-5 =
314-101 =
203-122 =
105-29 =
41-30 =
316-71 =
207-18 =
217-114 =