Odčítanie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
255-155 =
374-113 =
339-56 =
240-110 =
140-84 =
141-123 =
400-162 =
290-96 =
75-69 =
282-142 =