Odčítanie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
186-37 =
375-5 =
213-163 =
386-106 =
189-69 =
213-193 =
324-152 =
259-149 =
162-118 =
308-31 =