Odčítanie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
350-66 =
173-4 =
291-25 =
173-105 =
309-157 =
254-100 =
351-17 =
265-188 =
299-181 =
179-158 =