Odčítanie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
204-46 =
331-49 =
78-31 =
87-82 =
349-51 =
215-160 =
328-199 =
323-65 =
126-38 =
161-151 =