Odčítanie do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
115-101 =
270-156 =
223-133 =
216-83 =
287-170 =
142-24 =
203-38 =
400-131 =
395-176 =
119-75 =