Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
349-104 =
91-61 =
369-110 =
271-19 =
330-156 =
208-102 =
251-6 =
347-117 =
304-69 =
266-133 =