Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
330-79 =
167-8 =
73-72 =
212-137 =
389-8 =
398-177 =
219-162 =
251-104 =
242-186 =
324-156 =