Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
352-88 =
238-178 =
312-197 =
272-45 =
126-85 =
386-84 =
366-121 =
240-84 =
187-43 =
83-71 =