Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
144-100 =
369-93 =
215-54 =
100-80 =
170-115 =
275-146 =
107-21 =
251-69 =
268-142 =
173-105 =