Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
164-26 =
295-70 =
249-9 =
303-7 =
128-105 =
308-103 =
370-58 =
147-131 =
28-11 =
267-155 =