Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
186-37 =
375-5 =
213-163 =
386-106 =
189-69 =
213-193 =
324-152 =
259-149 =
162-118 =
308-31 =