Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
121-63 =
292-165 =
174-171 =
318-25 =
124-79 =
98-57 =
132-26 =
299-140 =
349-41 =
26-21 =