Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
194-98 =
216-76 =
398-197 =
213-143 =
315-99 =
108-68 =
130-116 =
190-56 =
184-95 =
260-138 =