Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
370-48 =
61-19 =
174-65 =
252-190 =
335-70 =
88-29 =
241-133 =
379-137 =
201-80 =
278-125 =