Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
366-4 =
130-32 =
191-86 =
291-69 =
333-150 =
352-86 =
263-70 =
330-86 =
191-57 =
218-91 =