Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
110-7 =
192-73 =
65-61 =
264-133 =
321-145 =
292-187 =
72-3 =
225-191 =
357-177 =
266-175 =