Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
353-112 =
384-109 =
242-4 =
159-79 =
195-33 =
141-93 =
388-175 =
220-187 =
162-130 =
80-58 =