Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
204-46 =
331-49 =
78-31 =
87-82 =
349-51 =
215-160 =
328-199 =
323-65 =
126-38 =
161-151 =