Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
301-167 =
344-33 =
212-29 =
339-186 =
95-39 =
379-191 =
344-181 =
219-179 =
206-97 =
398-17 =