Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
287-2 =
202-175 =
163-96 =
223-117 =
166-39 =
218-167 =
240-105 =
287-143 =
214-77 =
302-155 =