Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
310-162 =
351-109 =
251-36 =
307-144 =
226-133 =
329-14 =
249-62 =
378-157 =
347-71 =
367-31 =