Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
211-170 =
345-67 =
211-26 =
317-187 =
131-70 =
342-175 =
215-62 =
50-24 =
55-50 =
189-78 =