Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
283-45 =
266-119 =
282-22 =
301-162 =
293-135 =
351-23 =
183-99 =
166-156 =
322-70 =
169-136 =