Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
140-11 =
206-164 =
352-114 =
167-20 =
200-75 =
71-66 =
377-57 =
371-182 =
157-106 =
253-185 =