Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
365-2 =
195-19 =
305-85 =
227-175 =
153-58 =
351-32 =
325-7 =
260-87 =
147-123 =
78-23 =