Odčítání do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
150-94 =
331-100 =
358-8 =
331-190 =
187-107 =
390-80 =
60-6 =
362-49 =
97-23 =
375-118 =