Sčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
33+22 =
41+49 =
13+11 =
5+4 =
43+56 =
29+21 =
36+27 =
49+19 =
1+2 =
34+32 =