Sčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
31+66 =
43+30 =
37+29 =
38+30 =
51+48 =
46+29 =
44+54 =
15+20 =
28+28 =
16+13 =