Sčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
37+43 =
19+16 =
62+36 =
40+24 =
48+28 =
7+18 =
41+45 =
37+17 =
62+28 =
22+29 =