Sčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
49+41 =
11+11 =
27+23 =
28+42 =
36+37 =
50+47 =
7+8 =
14+15 =
38+40 =
35+38 =