Sčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
4+3 =
49+44 =
19+9 =
41+43 =
4+4 =
47+16 =
12+8 =
33+41 =
19+21 =
8+10 =