Sčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
6+4 =
35+31 =
21+22 =
44+41 =
34+35 =
42+34 =
23+45 =
14+8 =
7+19 =
24+26 =