Sčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
20+18 =
46+28 =
54+42 =
22+34 =
1+5 =
39+25 =
40+34 =
20+12 =
32+52 =
6+10 =