Sčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
52+36 =
1+2 =
37+11 =
30+44 =
18+23 =
48+39 =
44+45 =
37+34 =
51+48 =
39+44 =