Sčítanie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
5+9 =
45+45 =
37+36 =
31+55 =
46+48 =
28+24 =
8+5 =
40+38 =
34+32 =
13+16 =