Násobenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
5×10 =
12×8 =
4×2 =
2×1 =
6×6 =
3×1 =
8×6 =
5×5 =
8×8 =
7×9 =