Násobenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
3×4 =
10×9 =
13×5 =
9×7 =
10×8 =
9×5 =
3×7 =
11×8 =
1×2 =
9×6 =