Násobenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
8×4 =
3×5 =
5×13 =
4×8 =
7×7 =
5×12 =
10×6 =
7×9 =
10×8 =
6×4 =