Násobenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
5×12 =
7×5 =
4×3 =
8×5 =
3×6 =
2×6 =
5×5 =
7×7 =
2×4 =
5×4 =