Násobenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
3×4 =
3×3 =
12×5 =
12×8 =
6×9 =
5×6 =
8×7 =
1×3 =
6×12 =
4×10 =