Násobenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
6×8 =
6×3 =
8×6 =
3×2 =
9×10 =
4×4 =
7×8 =
9×6 =
9×9 =
8×10 =