Násobenie do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
8×8 =
10×8 =
10×10 =
13×7 =
7×8 =
11×9 =
7×10 =
8×6 =
9×9 =
14×6 =