Násobení do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
5×10 =
12×8 =
4×2 =
2×1 =
6×6 =
3×1 =
8×6 =
5×5 =
8×8 =
7×9 =