Násobení do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
14×7 =
3×12 =
7×6 =
8×9 =
10×9 =
8×6 =
9×10 =
4×3 =
12×5 =
1×1 =