Násobení do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
6×5 =
2×8 =
12×8 =
3×1 =
7×10 =
5×7 =
5×15 =
9×8 =
9×9 =
1×1 =