Násobení do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
3×3 =
8×3 =
8×9 =
12×6 =
4×3 =
5×5 =
9×6 =
10×9 =
6×9 =
7×9 =