Násobení do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
4×5 =
7×6 =
2×4 =
12×8 =
11×5 =
10×4 =
12×7 =
9×11 =
8×8 =
9×10 =