Násobení do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
10×9 =
11×9 =
4×4 =
5×9 =
4×6 =
8×5 =
9×10 =
13×6 =
9×11 =
6×10 =