Násobení do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
3×4 =
9×8 =
9×9 =
3×3 =
7×7 =
8×8 =
8×10 =
9×10 =
6×14 =
7×10 =