Násobení do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
5×9 =
6×8 =
3×4 =
7×10 =
2×3 =
10×9 =
3×8 =
11×8 =
7×8 =
5×8 =