Násobení do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
6×5 =
8×11 =
6×8 =
6×13 =
5×6 =
8×6 =
5×8 =
4×7 =
10×7 =
6×7 =