Päťuholník

Vypočítajte stranu a, obvod a obsah pravidelného 5-uholníka, ak Rop=6cm.

Správna odpoveď:

a =  7,0534 cm
o =  35,2671 cm
S =  85,5951 cm2

Postup správneho riešenia:

n=5 R=6 cm  Φ=360/(2 n)=360/(2 5)=36   sinΦ=a/2:R  a=2 R sinΦ°=2 R sin36° =2 6 sin36° =2 6 0,587785=7,053=7,0534 cm
o=n a=5 7,0534=35,2671 cm
h=R2(a/2)2=62(7,0534/2)24,8541 cm  S1=2a h=27,0534 4,854117,119 cm2  S=n S1=5 17,119=85,5951 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: