Pětiúhelník

Vypočtěte stranu a, obvod a obsah pravidelného 5-úhelníku, pokud Rop = 6cm.

Správná odpověď:

a =  7,0534 cm
o =  35,2671 cm
S =  85,5951 cm2

Postup správného řešení:

n=5 R=6 cm  Φ=360/(2 n)=360/(2 5)=36   sinΦ=a/2:R  a=2 R sinΦ°=2 R sin36° =2 6 sin36° =2 6 0,587785=7,053=7,0534 cm
o=n a=5 7,0534=35,2671 cm
h=R2(a/2)2=62(7,0534/2)24,8541 cm  S1=2a h=27,0534 4,854117,119 cm2  S=n S1=5 17,119=85,5951 cm2Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: