Arkustangens - príklady

Arkustangens je inverzná funkcia k funkcii tangens. Obvykle sa označuje arctg z alebo arctan z, v anglickej literatúre sa taktiež používa ATAN(z) alebo tan-1 z. Existuje aj funkcia atan2 s dvoma argumentami, y a x atan2(y,x) = arctg y/x, akurát že je definovaná aj pre x=0 a vo všetkých kvadrantoch výsledného uhla.

Pokyny: Vyriešte každú úlohu starostlivo a ukážte svoje celé riešenie. Ak je to vhodné, vykonajte skúšku správnosti riešenia.

Počet nájdených príkladov: 81


Máš úlohu, nad ktorou si lámeš aspoň 10 minút hlavu? Pošli nám úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď.
Prajeme si, aby domáce kolo bolo pre súťažiacich primeranou výzvou, niečo sa pri jeho riešení naučili a ideálne, aby zažili radosť z toho, že riešenie dokázali vymyslieť.