Daný je 7

Daný je rovnoramenný lichobežník ABCD so základňami 10 cm a 14 cm. Výška lichobežníka je 6 cm. Určte vnútorné uhly lichobežníka.

Správna odpoveď:

α =  71,5651 °
β =  71,5651 °
γ =  108,4349 °
δ =  108,4349 °

Postup správneho riešenia:

a=14 cm c=10 cm h=6 cm  x=2ac=21410=2 cm  tg α = h:x  α1=arctg(h/x)=arctg(6/2)1,249 α=α1  °=α1 π180   °=1,249 π180   °=71,565  °=71,5651=71°3354"
β=α=71,5651=71,5651=71°3354"
γ=180β=18071,5651=108,4349=108°266"
δ=γ=108,4349=108,4349=108°266"Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vypočet rovnoramenného trojuholníka.
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: