Vnútorné uhly RRL

Určte vnútorné uhly v rovnoramennom lichobežníka ABCD /a, c sú základne/, ak platí: alfa: gama = 1:3

Správna odpoveď:

α =  45 °
β =  45 °
γ =  135 °
δ =  135 °

Postup správneho riešenia:


a=b
c=d
3a = 1c
a+b+c+d=360

a=b
c=d
3·a = 1·c
a+b+c+d=360

a-b = 0
c-d = 0
3a-c = 0
a+b+c+d = 360

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 3
3a-c = 0
c-d = 0
a-b = 0
a+b+c+d = 360

Riadok 3 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 3
3a-c = 0
c-d = 0
-b+0,3333c = 0
a+b+c+d = 360

Riadok 4 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 4
3a-c = 0
c-d = 0
-b+0,3333c = 0
b+1,3333c+d = 360

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
3a-c = 0
-b+0,3333c = 0
c-d = 0
b+1,3333c+d = 360

Riadok 4 + Riadok 2 → Riadok 4
3a-c = 0
-b+0,3333c = 0
c-d = 0
1,6667c+d = 360

Pivot: Riadok 3 ↔ Riadok 4
3a-c = 0
-b+0,3333c = 0
1,6667c+d = 360
c-d = 0

Riadok 4 - 1/1,66666667 · Riadok 3 → Riadok 4
3a-c = 0
-b+0,3333c = 0
1,6667c+d = 360
-1,6d = -216


d = -216/-1,6 = 135
c = 360-d/1,66666667 = 360-135/1,66666667 = 135
b = 0-0,33333333333333c/-1 = 0-0,33333333 · 135/-1 = 45
a = 0+c/3 = 0+135/3 = 45

a = 45
b = 45
c = 135
d = 135

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: