Stred prepony

Pre vnútorné uhly trojuholnika ABC platí, že alfa beta a gama sú v pomere 1:2:3. Najdlhšia strana trojuholníka AB má dĺžku 30cm. Vypočítaj obvod trojuholnika CBS, ak S je stred strany AB

Správna odpoveď:

x =  45 cm

Postup správneho riešenia:

α:β:γ=1:2:3  d=180/(1+2+3)=30   α=1 d=1 30=30  β=2 d=2 30=60  γ=3 d=3 30=90   AB=30 cm sin α = ABCB sin β = ABAC  CB=AB sinα=AB sin30° =30 sin30° =30 0,5=15 cm AC=AB sinβ=AB sin60° =30 sin60° =30 0,866025=25,98076 cm CBS: 60°60°60° CS=CB=15 cm  x=CB+AB/2+CS=15+30/2+15=45 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: